Köpvillkor

Alla produkter i KINO Shops webshop är lagervaror. Priserna är angivna i svenska kronor (SEK) inkl. moms.

Öppet köp/Ångerrätt
Beställare har rätt att frånträda en beställning genom att till KINO Shop lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag varan mottagits. Vid frånträde innan ångerfristen utgått återbetalas hela beloppet för köpet, förutom fraktavgiften från originalfakturan. Denna rätt att frånträda avtalet gäller inte om varan på grund av sin beskaffenhet inte tillåter ett återlämnande. Vidare gäller att beställaren måste hålla den mottagna varan i väsentligen oförändrat skick. De returnerade varorna skall vara i oanvänt skick och oskadat originalförpackning. Returnera varan tillsammans med ev. faktura/följesedel (eller en kopia av denna).

Om du utövar din ångerrätt, kan du bli skyldig att ersätta varas värdeminskning i den mån den beror på att du hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Varan skall vara i säljbart skick vilket även omfattar förpackningen som inte heller den får vara skadad. Underkläder och Intimleksaker där plomberingen har brutits kan inte återlämnas på grund av hälso- eller hygieniska skäl.

Vid retur efter ångerfristen står kunden för fraktkostnaden. Kino Shop kommer inte att lösa ut paket mot postförskott.

Kontaktuppgifter vid frånträde av order
E-post: info@kinoshopping.se eller telefon: 08-24 41 41 (vi svarar 08:00-24:00)

Garanti och Reklamation
Kund som köpt en produkt har rätt att reklamera produkten om den är felaktig enligt konsumentköplagen (1990:932) jämte konsumenttjänstlagen (1985:716). Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport av produkten till dig. En produkt som avvisar fel kan också anses som felaktig. Fel som uppstått på grund av skada som du har orsakat exempelvis vanvård, onormal användning eller att skötselråden inte följts räknas inte som ursprungsfel och omfattas inte av garantin.

Om du reklamerar en felaktig produkt efter 6 månader från det att du fått produkten i din besittning har du även ansvaret för att påvisa att felet i produkten var ursprungligt. Vi rekommenderar därför alltid att undersöka produkter när de levereras och påtala eventuella fel så snart som det upptäckts.
Den trasiga varan skickas tillbaka i det skick som den mottogs åtföljd av en skade- eller felanmälan, så får du en felfri vara åter. OBS! Innan du returnerar defekt/fellevererad vara måste du kontakta oss för att få reklamationen godkänd och returportot betalt. Vid reklamationskontakt bifoga bild/bilder på den trasiga varan.

Synligt fel:
Om ditt paket är skadat när du ska hämta ut det hos ditt ombud ska du påtala det för ombudet direkt och vägra ta emot försändelsen. Kontakta oss om så är fallet.

Dolt fel:
Skall anmälas till KINO Shop inom 3 dagar från mottagandet av varan.

Kontaktuppgifter vid reklamationsärenden
E-post: info@kinoshopping.se eller telefon: 08-24 41 41 (vi svarar 08:00-24:00)

Avbeställning
Din order kan avbeställas så länge den inte har skickats. Ring oss och kolla på 08-244141 vi svarar 08:00-24:00! Känner Du att Du ångrar Dig efter det att vi har skickat Din order så är det bättre att Du löser ut den och returnerar den till oss. Då slipper Du kravet på 195 kr för ej utlöst paket.

Outlöst försändelse
Försändelse som outlöst går i retur till KINO Shop innebär att beställaren debiteras 195 kronor för. Debiteringen sker för att täcka KINO Shops kostnader för hanteringen av dessa försändelser. Fakturering av detta krav kommer att ske i samarbete med Klarna.

Om varan är slut
I händelse av att någon av de varor som du har beställt skulle vara slut stryks den från ordern eller ersätts av en liknande vara.

© 2024 Kinoshopping.se